Modlitwa przed służeniem:


Oto za chwile przystąpię do ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moja,

do świętej przystępuję służby, chce je dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie, o laskę skupienia,

by myśli moje były przy Tobie,

by oczy moje były zwrócone na ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.