Historia kościoła

Początki Międzybrodzia sięgają XV wieku w "Dziejopisie Żywieckim" czytamy - "Międzybrodzie, iż między tę wieś wiele razy Sołę brodzić potrzeba". Inwentarz ziemi Oświęcimskiej z 1549 roku - Rybarski - wymienia Międzybrodzie jako wieś zorganizowaną, płacącą królewską daninę.

Pod względem kościelnym Międzybrodzie przez wieki należało do parafii Czaniec, dopiero w 1810 roku zbudowano tu kaplicę pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i przydzielono do duszpasterskiej posługi o. Fidelisa Kołatkiewicza /bernardyna/

W 1827 roku ksiądz biskup utworzył ekspozyturę i powierzył ją Ks. Janowi Fitakowi. Gubernium Lwowskie natomiast w 1858 roku probostwo pod protektoratem cesarskim, obecny kościół w stylu neoromańskim wybudował ks. Jan Fitak w latach 1859-1862 z funduszów cesarskich i pożyczki Galicyjskiego funduszu religijnego. Ks. Jan Fitak jako pierwszy w okolicy zorganizował też szkołę, najpierw na plebani a potem w domu Sebastiana Kublina nr 51. Po 36 latach duszpasterskiej pracy pierwszy proboszcz parafii Międzybrodzie Ks. Jan Fitak zmarł w 1863 roku i pochowany został na cmentarzu przykościelnym pod kaplicą obok kościoła.

Konsekracja kościoła odbyła się w 1885 roku, a dokonał jej ks. Kardynał Dunajewski. W 1961 roku. przeprowadzony został generalny remont zewnętrznej części kościoła. Witraże pochodzą z 1938 roku wykonane w Krakowie przez p. Żeleńskiego wg projektu miejscowego artysty rzeźbiarza Alojzego Kołka. Dziełem tegoż artysty rzeźbiarza są - Chrystus na krzyżu w kruchcie, Maria Magdalena z Chrystusem w wielkim ołtarzu, figury św. Franciszka, bł. Kingi i św. Jana Kantego w lewej bocznej kaplicy, M.B. Bolesnej, św. Jana Ewangelisty i aniołów obok krzyża w prawej bocznej kaplicy a także oryginalny katafalk. Godnym uwagi jest KRZYŻ w prawej bocznej kaplicy - z Chrystusem porąbanym przez niemców w 1943 roku.

/tekst z gabloty w przedsionku kościoła/