Wezwanie do chorego oraz namaszczenie chorych

1. Sakrament namaszczenia chorego można przyjąć m.in. w czasie odwiedzin chorych lub w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.
2. Odwiedziny chorych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 8:30.
3. W razie nieobecności chorego, który jest zgłoszony na stałą listę, prosimy o wcześniejsze powiadomienie.


W sprawach pilnych, takich jak wezwania do chorego z posługą sakramentalną można dzwonić na numer telefonu: 510 412 024