Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.


Przygotowanie formalności składa się z dwóch spotkań:
1. W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do niego potrzebne są następujące dokumenty:
    – metryka chrztu osoby ochrzczonej poza naszą parafią; dokument ten jest ważny przez pół roku od wystawienia,
    – dowody osobiste nupturientów,
    – świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
    – zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych i odbyciu wymaganych spotkań w katolickiej poradni małżeńskiej,
    – zaświadczenie z USC, jeśli małżeństwo ma być konkordatowe,
    – dane świadków: imię, nazwisko, adres.
2. Rozmowa duszpasterska po spisaniu protokołu na tydzień przed ślubem