Chrzest

1. Sakramentu chrztu świętego w parafii udziela się w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00.

2. Przed chrztem należy dokonać zgłoszenia dziecka minimum na tydzień przed uroczystością
w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:
    – akt urodzenia dziecka z USC,
    – informacje dotyczące:
a) rodziców dziecka: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wyznanie, data i miejsce ślubu,
b) rodziców chrzestnych: imiona i nazwisko i adres zamieszkania.
    
Rodzice chrzestni powinni mieć przyjęty sakrament bierzmowania, być ludźmi wierzącymi i praktykującymi, mieć ukończone 16 lat oraz przedłożyć zaświadczenie od księdza z własnej parafii, że mogą pełnić tę funkcję.
Zaświadczenia ww. chrzestni przynoszą najpóźniej na spotkanie dotyczące pouczenia przedchrzcielnego.

W  przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii, wymagana jest zgoda na udzielenie chrztu od  księdza proboszcza miejsca zamieszkania.

4. Rodzice jak i rodzice chrzestni zobowiązani są do wzięcia udziału w pouczeniu przedchrzcielnym, które odbywa się w każdy czwartek przed pierwszą niedzielą miesiąca.